Ajankohtaista

Seuraa Pelastetaan Terva - Rädda Tjäran -kampanjan etenemistä Ajankohtaista-sivulla.


8.6.2016

REACH-rekisteröinti alkaa!

Kirkkohallitukselta, Suomen Kulttuurirahastolta ja Svenska Kulturfondenilta yhteensä 125 000 euroa tervantuotannon turvaamiseen.

Suomessa on noin 300 paanukatteista kirkkoa ja tapulia, joiden suojauksessa korkealaatuinen terva on keskeinen tuote. Seurakuntien lisäksi veneenveistäjät, puuveneharrastajat sekä perinnerakentajat ovat kotimaisten tervantuottajien asiakkaita.

Euroopan kemikaalilainsäädäntö Reach edellyttää markkinoille tuotavien kemikaalien, mukaan lukien mäntytervan, rekisteröintiä 1.6.2018 mennessä. Ilman sitä mäntytervan kaupallinen valmistus tulee mahdottomaksi.

Tervantuotannon jatkamiseksi on perustettu Eläköön terva -yhdistys, joka valmistelee rekisteröintiä ja kerää rahoitusta sen toteuttamiseksi.

"Suomalaiset tervantuottajat ovat pääasiassa pientuottajia, joilla ei ole mahdollisuuksia Reach-rekisteröinnin noin 200 000 euron kustannusten maksamiseen. Mäntyterva on kuitenkin tärkeä osa Suomen teollista historiaa, ja se on pitänyt pintansa halki vuosisatojen erinomaisten käyttöominaisuuksiensa vuoksi", kertoo Eläköön terva -yhdistyksen puheenjohtaja Juha Pyötsiä.

Suomen Kulttuurirahasto on 11.4.2016 myöntänyt Eläköön terva - Rädda tjäran -hankkeelle 50 000 euron suuruisen apurahan, Kirkkohallitus päätti vastaavan suuruisen tuen myöntämisestä 7.6.2016. Svenska kulturfondenin hallitus on 11.5. päättänyt 25 000 euron suuruisen tuen myöntämisestä edellyttäen, että hankkeen nimi ja koko projekti on kaksikielinen.

"Suomi on ollut keskiajalta lähtien Euroopan suurin tervantuottaja. Tervan kaupallisen tuotannon turvaaminen sopii hyvin Kulttuurirahastolle", toteaa rahaston puheenjohtaja Elina Ikonen.

"Terva on tuote, jolla on vahvat juuret ruotsinkielisillä rannikkoalueilla Suomessa ja joka on osa kulttuuriperintöämme", sanoo Svenska kulturfondenin johtaja Leif Jakobsson.

"Kulttuurirahaston, Svenska Kulturfondenin ja Kirkkohallituksen tuki auttavat ratkaisevasti tavoitettamme, että viranomaisehdot täyttävää kotimaista tervaa saadaan edelleen perinteisten rakennusten ja veneiden hoitoon", toteaa Juha Pyötsiä.

REACH-registrering skall börja!

Kyrkostyrelsen, Finska Kulturfonden och Svenska kulturfonden beviljar sammanlagt 125 000 euro för att trygga produktionen av tjära.

I Finland finns cirka 300 kyrkor och klockstaplar med spåntak. Tjära av bra kvalitet är en nyckelprodukt i skyddet av dessa spåntak. Inhemsk tjära köps förutom av församlingarna också av båtbyggare, träbåtsentusiaster och husbyggare som tillämpar traditionella metoder.

Europeiska kemikalielagstiftningen Reach förutsätter att kemikalier som ska säljas på marknaden, inklusive furutjära, registreras före 1 juni 2018. Utan registrering blir det omöjligt att producera furutjära för kommersiellt bruk.

För att trygga en fortsatt produktion av tjära har det grundats en förening med namnet Eläköön terva, som förbereder registreringen och samlar in pengar för att kunna genomföra den.

"Tjärtillverkarna i Finland är i huvudsak små producenter som inte har möjlighet att betala de cirka 200 000 euro som en Reachregistrering kostar. Furutjära är emellertid en viktig del av Finlands industrihistoira och har tack vare sina utmärkta användningsegenskaper stått sig genom århundraden", säger Juha Pyötsiä, ordförande för föreningen Eläköön terva.

Finska Kulturfonden (Suomen Kulttuurirahasto) har den 11 april beviljat ett understöd på 50 000 euro för projektet Eläköön terva - Rädda tjäran och Kyrkostyrelsen har den 7 juni beslutat om ett lika stort understöd. Svenska kulturfondens styrelse beslutade den 11 maj bevilja ett understöd på 25 000 euro förutsatt att projektets namn och hela projektet är tvåspråkigt.

"Finland har sedan medeltiden varit den största tjärproducenten i Europa. Det är mycket lämpligt för Finska Kulturfonden att trygga en kommersiell tillverkning av tjära", konstaterar fondens ordförande Elina Ikonen.

"Tjära är en produkt med starka rötter i de svenskspråkiga kustområdena i Finland och en del av vårt kulturarv", säger Svenska kulturfondens direktör Leif Jakobsson.

"Kulturfondernas och Kyrkostyrelsens understöd är avgörande för att vi ska nå vårt mål, att traditionsenlig vård av byggnader och båtar fortsättningsvis ska kunna skötas med inhemsk tjära som fyller myndigheternas krav ", konstaterar Juha Pyötsiä.


17.2.2016

Kerätään yhdessä tervaperinne talteen

Toukokuun alussa ilmestyy kaikkien aikojen ensimmäinen Eläköön terva -yhdistyksen jäsenlehti. Kerromme lehden sivuilla mm. suomalaisen mäntytervan monikäyttöisyydestä ja raportoimme tervakampanjan kuulumisia.

Lehti ei ole mitään ilman teitä, hyvät tervan ystävät! Me kaikki haluamme tervan käytön jatkuvan hamaan tulevaisuuteen, joten pidetään perinne virkeästi elossa. Kerätään yhdessä tervaperinnettä talteen.

Mitä terva teille merkitsee? Mihin sitä teidän tontillanne käytetään? Viritellään vanhoja ja uusia tervamuistoja. Jaetaan käytännöllisiä käyttövinkkejä. Hehkutellaan tunnelmia tervantuoksuisista kesäilloista mökkisaunan kuistilla tai suolanpärskeisestä purjehdusreissusta. Syntyisikö hetkestä peräti runo tai ikuistuiko se kuvaksi?

Pieniä tervatarinoita, muistoja, vinkkejä ja käyttökokemuksia sekä tervakuvia voi lähettää osoitteeseen: teija(at)apukyna.fi. Lähetä tervatarinasi ja -kuvasi 20. maaliskuuta mennessä. Julkaisemme osan jäsenlehdessä ja lisää pelastetaanterva.fi -verkkosivuilla.

Lähetämme lehden ensimmäisen numeron kaikille tervatarinoiden ja -kuvien lähettäjille. Lisäksi arvomme kolme tervatuotetta kaikkien osallistujien kesken.


28.10.2015

Mielenkiintoinen uutuuskirja tervasta

Kaikille tervan ystäville ja käyttäjille: Arja Källbom, "Tjära på trätak", Göteborgs universitet, 2015.

Lue linkistä! (pdf)


14.10.2015

Lue lisätietoa yhdistyksestä

Kemia 6/2015 -lehden artikkeli (pdf)


27.9.2015

Tervatalkoot vauhdissa - Eläköön terva -yhdistys aloitti toimintansa

Pelastetaan terva -kampanjan avuksi ja kaikkien tervan ystävien iloksi on nyt perustettu yhdistys. Perustamiskokous pidettiin 11. syyskuuta. Yhdistys sai suomalaisen mäntytervan kunniakkaita perinteitä ja valoisaa tulevaisuutta juhlistavan nimen: Eläköön terva.

Kun yhdistys on rekisteröity, kampanja vauhdittuu edelleen. Sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt voivat pian liittyä yhdistykseen ja osallistua siten tervatalkoisiin. Yhdistys voi hakea myös rahankeräyslupaa rekisteröintiin tarvittavan rahoituksen hankintaan.


Etusivu
Terva
Kampanja
Ajankohtaista
Artikkelit ja aineistot
Yhdistys

Lisätietoa: info@pelastetaanterva.fi

Projektipäällikkö Teija Aaltonen
teija@apukyna.fi
p. 050 309 6419

               


PELASTETAAN TERVA

                  ETUSIVU     TERVA     KAMPANJA     AJANKOHTAISTA     ARTIKKELIT JA AINEISTOT     YHDISTYS